Siirry sisältöön

Laatu ja arvot

Tavoitteenamme on palvella asukkaitamme laadukkaasti, hyvin hoidetuissa, viihtyisissä tiloissa.
Henkilökunnan koulutukseen panostamalla ja kehittämällä toimintaamme palvelemme asukkaita yhä paremmin.

Sateenkaari-Kodin arvot

1. Turvallisuus ja hellä huolenpito

Tarjoamme asukkaillemme turvallisen vanhuuden ja yksilöllisen huolenpidon.

2. Avoimuus, rehellisyys ja luottamus

Arvostamme toiminnassamme avoimuutta, rehellisyyttä ja luottamusta. Pyrimme avoimeen
vuorovaikutukseen sidosryhmiemme kanssa.

3. Esteettisyys

Pyrimme kodinomaisuuteen. Haluamme tarjota asukkaillemme viihtyisät ja hyvin toimivat
puitteet, jonne myös asukkaidemme läheiset ovat aina lämpimästi tervetulleita.

4. Kunnioitus

Kohtaamme asukkaamme sellaisena kuin hän on, huomioiden hänen eletty elämänsä.
Otamme huomioon asukkaidemme psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset sekä hengelliset tarpeet.

5. Toivo

Emme sure menneitä, vaan etsimme ilonaiheita tästä päivästä samoin kuin jo eletystä elämästä. Edistämme ja ylläpidämme asukkaidemme toimintakykyä. Tuemme asukkaidemme sosiaalista kanssakäyntiä läheistensä kanssa. Ylläpidämme hyvää ilmapiiriä.
Elämme tässä ja nyt.

Sitoutunut henkilökunta takaa laadun

Sateenkaari-Kodin toiminnan kivijalka on työhönsä sitoutunut, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökunta on sosiaali- tai terveydenhuollon koulutuksen saaneita ammattilaisia: lähihoitajia, terveydenhoitaja, hoiva-avustajia ja sairaanhoitajia. Heidän ammatillista kehittymistään ja hyvinvointiaan tuetaan täydennyskoulutuksella. Yhteishenkeä tuetaan myös yhteisin tapahtumin ja tempauksin. Henkilökuntamitoitus on riittävä, selkeästi yli minimimitoitusten.
Henkilökuntamme saa paljon kiitosta työstään. Henkilökunnan vaihtuvuus on hyvin pientä.

Sateenkaari-Kodin omavalvontasuunnitelma

Espoon kaupungin hoivapalveluita tarjoavat tahot tekevät omavalvontasuunnitelman, jonka tavoitteena on taata hoivapalveluiden laadukas järjestäminen. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.

Sateenkaari-Kodin omavalvontasuunnitelma.